Litobratřice

Akce a novinky v Litobratřicích


Rok 2011PROSINEC 2011

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA: neděle 4. 12. 2011 ve 14:00 hod.

TJ Sokol Litobratřice
si dovoluje pozvat děti a jejich rodiče na

MIKULÁŠSKOU BESÍDKU

v neděli 4. 12. 2011 od 14:00 hod. v Kulturním domě v Litobratřicích.

Děti pokud možno, nechť přijdou v maskách.
Balíčky pro děti si každý přinese sám, přijde je poté rozdat Mikuláš se svými druhy Čertem a Andělem.
Program bude zpestřen soutěžemi pro děti.

Srdečně zve TJ Sokol Litobratřice
LISTOPAD 2011

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU: sobota 26. 11. 2011 v 17:00 hod.

Srdečně zveme
všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky a občany Litobratřic
na 2. ročník slavnostního

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU,

které se bude konat

v sobotu 26. listopadu 2011 v 17:00 hod. na návsiVánoční slovo starosty obce, Milana Kadlečíka.
Děti z mateřské školky a základní školy nám u rozsvíceného stromu přednesou básničky a zazpívají vánoční písničky.
Pro děti bude nachystaná schránka na poštu pro Ježíška. Dopisy s sebou.
Na zahřátí bude připraveno svařené víno a čaj.
Doufáme, že studené zimní počasí Vás neodradí a přijdete za námi v co nejhojnějším počtu. Těšíme se na Vás.
KVĚTEN 2011

NOC KOSTELŮ: KOSTEL SV. JIŘÍ LITOBRATŘICE: pátek 27. 5. 2011 od 17:00 do 22:30 hod.

Noc kostelů 2011 - Motto V roce 2005 se konala první Dlouhá noc kostelů ve Vídni a během čtyř let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také kostely a modlitebny v Brně a na dalších místech. V roce 2010 se Noc kostelů konala poprvé v celé České republice. Zapojeno bylo více než 300 kostelů, také kostel Zvěstování Páně v sousední obci Břežany u Znojma.

V letošním roce 2011 se koná první česko-slovenská Noc kostelů v pátek 27. května 2011. V naší zemi se otevře více než 700 kostelů a modliteben, dalších 90 kostelů připravuje program v sousedním Slovensku. Letos se do Noci kostelů zapojí i kostel sv. Jiří v Litobratřicích.

Návštěvníci budou mít příležitost nahlédnout do věží, sakristií, kaplí, křížových chodeb, klášterních refektářů i rajských zahrad, nechat se v chrámových prostorách provést slovem, povznést hudbou, inspirovat ve ztišení a modlitbě či potěšit při setkání. Noc kostelů je projekt, který nabízí nejširší veřejnosti možnost navštívit kostely a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, setkání nebo zážitku.

Jednotlivé farnosti, sbory, církevní obce a řády zapojené do Noci kostelů přivítají v otevřených kostelech návštěvníky bohatým programem včetně komentovaných prohlídek nebo koncertů. Srdečně Vás tímto zveme!

Program Noci kostelů – kostel sv. Jiří v Litobratřicích:
17:00 – 17:50 hod. Hraní pláči brání – Program pro děti
17:50 – 18:00 hod. Zvonění jak na Horehroní – Zvony ohlašují začátek Noci kostelů
18:00 – 20:00 hod. Pozorovatelna – Prohlídka kůru a varhan
18:00 – 20:00 hod. Výstup skoro do nebe – Prohlídka věže s výkladem
20:15 – 20:35 hod. Políři polířili Léta Páně – Prohlídka kostela s výkladem
20:45 – 21:35 hod. Hřmí, to hřmí... – Varhanní koncert
21:45 – 22:00 hod. Módní přehlídka – Co se kdy u oltáře nosí
22:05 – 22:15 hod. Požehnání na dobrou noc
22:15 – 22:30 hod. Překvapení na závěr pro vytrvalé

Více informací o této akci najdete na stránce Noc kostelů nebo na www.nockostelu.cz.


Noc kostelů 2011 - Úvodní slovo     Noc kostelů 2011 - Záštitu převzaliDUBEN 2011

LITOBRATŘICKÉ KROJOVANÉ HODY: sobota 23. 4. - neděle 24. 4. 2011

Obecní úřad Litobratřice Vás srdečně zve v sobotu 23. 4. 2011 na tradiční litobratřické Krojované hody. Zavádění po obci od 13:00 hod. Taneční zábava od 20:00 hod. v místním kulturním domě. K tanci a poslechu zahraje dechová kapela BLUČIŇÁCI. Vstupné 100,- Kč. Bohatá tombola, občerstvení zajištěno.

Krojované hody Litobratřice 2011 – Pozvánka     Krojované hody Litobratřice 2011 – BlučiňáciÚNOR 2011

MASOPUSTNÍ FAŠANKOVÁ ZÁBAVA: sobota 19. 2. 2011 20:00 hod.

TJ Sokol Litobratřice Vás srdečně zve v sobotu 19. 2. 2011 na tradiční Masopustní fašankovou zábavu.
Začátek je ve 20:00 hod. v Kulturním domě v Litobratřicích. K tanci a poslechu zahraje kapela SKALÁCI.
Vstupné 70,- Kč, masky vstup zdarma. Alkohol zajištěn.

Masopustní průvod v maskách bude v Litobratřicích zahájen v 11:00 hod. od Kulturního domu. Ve 14:00 hod. bude karneval pro děti.LEDEN 2011

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011: sobota 8. 1. 2011

V sobotu 8. 1. 2011 proběhl v naší obci již 11. ročník Tříkrálové sbírky, při kterém bylo vybráno 12.190,- Kč. Výtěžek sbírky pro Oblastní charitu Znojmo letos činil celkem rekordních 1.504.005,- Kč. Do ulic vyrazilo celkem 383 skupinek koledníků.

Všem dárcům za jejich štědrost vůči lidem v nouzi jménem Oblastní charity Znojmo děkuje Jana Roláková.

Tříkrálová sbírka Litobratřice 2011

Výsledky sbírek v naší farnosti:
• Rok 2011: 12.190,- Kč
• Rok 2010: 14.930,- Kč
• Rok 2009: 22.635,- Kč
• Rok 2008: 17.360,50 Kč
• Rok 2007: 9.892,- Kč + 5 EURO
• Rok 2006: 6.289,- Kč
• Rok 2005: 7.306,- Kč
• Rok 2004: 4.542,50 Kč

Kompletní výsledky za Charitu Znojmo za rok 2011 naleznete zde.

Záměry využití Tříkrálové sbírky 2011 a projektů 2010:

Záměry využití Tříkrálové sbírky 2011 a projektů 2010


Copyright © 2006 – 2017 LITOBRATŘICE-NET. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 26.12.2011 17:00