Litobratřice

Římskokatolická farnost v Litobratřicích


Noc kostelů 2011NOC KOSTELŮ: KOSTEL SV. JIŘÍ LITOBRATŘICE: pátek 27. 5. 2011 od 17:00 do 22:30 hod.

Noc kostelů 2011 - Motto V roce 2005 se konala první Dlouhá noc kostelů ve Vídni a během čtyř let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také kostely a modlitebny v Brně a na dalších místech. V roce 2010 se Noc kostelů konala poprvé v celé České republice. Zapojeno bylo více než 300 kostelů, také kostel Zvěstování Páně v sousední obci Břežany u Znojma.

V letošním roce 2011 se koná první česko-slovenská Noc kostelů v pátek 27. května 2011. V naší zemi se otevře více než 700 kostelů a modliteben, dalších 90 kostelů připravuje program v sousedním Slovensku. Letos se do Noci kostelů zapojí i kostel sv. Jiří v Litobratřicích.

Návštěvníci budou mít příležitost nahlédnout do věží, sakristií, kaplí, křížových chodeb, klášterních refektářů i rajských zahrad, nechat se v chrámových prostorách provést slovem, povznést hudbou, inspirovat ve ztišení a modlitbě či potěšit při setkání. Noc kostelů je projekt, který nabízí nejširší veřejnosti možnost navštívit kostely a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, setkání nebo zážitku.

Jednotlivé farnosti, sbory, církevní obce a řády zapojené do Noci kostelů přivítají v otevřených kostelech návštěvníky bohatým programem včetně komentovaných prohlídek nebo koncertů. Srdečně Vás tímto zveme!

Program Noci kostelů – kostel sv. Jiří v Litobratřicích:
17:00 – 17:50 hod. Hraní pláči brání – Program pro děti
17:50 – 18:00 hod. Zvonění jak na Horehroní – Zvony ohlašují začátek Noci kostelů
18:00 – 20:00 hod. Pozorovatelna – Prohlídka kůru a varhan
18:00 – 20:00 hod. Výstup skoro do nebe – Prohlídka věže s výkladem
20:15 – 20:35 hod. Políři polířili Léta Páně – Prohlídka kostela s výkladem
20:45 – 21:35 hod. Hřmí, to hřmí... – Varhanní koncert
21:45 – 22:00 hod. Módní přehlídka – Co se kdy u oltáře nosí
22:05 – 22:15 hod. Požehnání na dobrou noc
22:15 – 22:30 hod. Překvapení na závěr pro vytrvalé

Více informací o této akci najdete na www.nockostelu.cz.


Noc kostelů 2011 - Úvodní slovo     Noc kostelů 2011 - Záštitu převzali

Zdroj: www.nockostelu.cz
Copyright © 2006 – 2017 LITOBRATŘICE-NET. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 22.5.2011 11:00