Litobratřice

Akce a novinky v Litobratřicích


Rok 2018PROSINEC 2018

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU: sobota 1. 12. 2018 v 17:00 hod.

Obec Litobratřice Vás všechny srdečně zve

na 9. ročník slavnostního

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

v sobotu 1. prosince 2018 v 17:00 hod. před místním kulturním domem.

Přijďte s námi rozzářit Vánoční strom, zazpívat si vánoční písně a koledy, prožít příjemný první adventní večer.

Můžete se těšit na:
• Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu.
• Vystoupení Mateřské školy Litobratřice.
• Vánoční sladkost a čaj pro děti.
• Svařené víno pro dospělé.

Doufáme, že studené zimní počasí Vás neodradí od společného adventního večera.

Tešíme se na Vás!

Pozvánka na Rozsvícení vánočního stromu v Litobratřicích 1. 12. 2018
LISTOPAD 2018

VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ LITOBRATŘICE-NET: sobota 24. 11. 2018 18:00 hod.

V sobotu 24. 11. 2018 od 18:00 hod. se bude konat Valná hromada neziskového sdružení LITOBRATŘICE-NET.

Valná hromada se uskuteční v sídle sdružení Litobratřice 34 (opět na obvyklém místě ve sklepě u Pavlovičů).

Logo sdružení LITOBRATŘICE-NET Program Valné hromady:
1) Zahájení Valné hromady - usnášeníschopnost.
2) Schválení programu VH.
3) Volba zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu VH.
4) Seznámení s výsledky hospodaření sdružení v letech 2013 - 2017.
5) Schválení výroční zprávy sdružení, rozpočtu a roční závěrky hospodaření.
6) Informace o navýšení rychlosti internetu.
7) Volba statutárních orgánů.
8) Změna stanov.
9) Organizační záležitosti.
10) Diskuze.
11) Závěr - ukončení Valné hromady.

Těšíme se na příjemný večer...

Ing. Josef Pavlovič, předseda sdružení LITOBRATŘICE-NET
ZÁŘÍ 2018

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO CENTRA LITOBRATŘICE: pátek 28. 9. 2018 15:00 hod.

Kulturní a společenské centrum Litobratřice

Obec Litobratřice

pořádá

Den otevřených dveří

Kulturního a společenského centra

v pátek 28. 9. 2018 od 15:00 hodin.


Srdečně všechny zveme.

Pozvánka na Den otevřených dveří Kulturního a společenského centra Litobratřice 28. 9. 2018
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ: pátek 28. 9. 2018

Obec Litobratřice

pořádá

Vítání občánků

v pátek 28. 9. 2018

v budově Kulturního a společenského centra.


Bližší informace budou uvedeny na pozvánce.

Pozvánka na Vítání občánků v Litobratřicích 28. 9. 2018
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MÍSTNÍ KNIHOVNY LITOBRATŘICE: pátek 28. 9. 2018 15:00 hod.

Místní knihovna Litobratřice

pořádá

Den otevřených dveří

v pátek 28. 9. 2018 od 15:00 hodin.


Srdečně všechny zveme na den otevřených dveří v nových prostorách naší knihovny.

Zájemci se mohou přihlásit a zároveň si vypůjčit knihu.

Těšíme se na vás.

Pozvánka na Den otevřených dveří Místní knihovny v Litobratřicích 28. 9. 2018
ANGLIČTINA - KROUŽEK ANGLIČTINY PRO NEJMENŠÍ A JEŠTĚ MENŠÍ: zahájení v pondělí 10. 9. 2018 9:30 a 15:30 h.

Angličtina
Kroužek angličtiny pro nejmenší a ještě menší


Angličtina pro nejmenší:
3–6 let, pondělí 15.30–16.00, Kulturní centrum Litobratřice

Angličtina pro ještě menší:
2–3 roky, pondělí 9.30–10.00, Kulturní centrum Litobratřice

Pohrajeme si, zazpíváme, naučíme se základní slovíčka a budeme se seznamovat s angličtinou nenáročnou a pohodovou formou.

Budeme angličtinu poslouchat. Naučíme se pozdravit, představit se, pojmenovat zvířátka a barvy. Něco hezkého si nakreslíme, zatancujeme si a zahrajeme divadlo. Díky tomu se naučíme spoustu praktických anglických slovíček.

„Přijďte si pohrát a naučit se při tom anglicky.“

Starší i mladší sourozenci mohou přijít společně s dětmi (a přiměřeně rušit). Maminky mohou též přijít společně s dětmi (a povykládat si).

Pohrajeme si
Poskládáme kostky, pojezdíme auty a něco málo se u toho naučíme.

Protáhneme se
Proběhneme se. Zatancujeme si. Zacvičíme si. Nebo si zazpíváme.

Namalujeme
Mámu. Tátu. Kočku. Psa. Nebo slona s puntíky. A řekneme si, jak se to všechno řekne anglicky.

Výuka angličtiny je ZDARMA.

Angličtinu vyučuje a na vaše děti se těší VLAĎKA ŠKORPÍKOVÁ.
Děti přihlaste, prosím, předem na telefonní číslo 728 764 129 nebo email: vladimira.skorpikova@gmail.com


1
PŘIHLASTE DÍTĚ

Napište esemesku nebo cinkněte.

2
TĚŠTE SE

Začínáme o týden později než školáci.
10. září 2018, Kulturní centrum Litobratřice

3
PŘIJĎTE

Na kroužek může přijít i maminka s miminkem nebo sourozencem.

Angličtina - Kroužek angličtiny pro nejmenší a ještě menší v Litobratřicích od 10. 9. 2018
SPORTOVNÍ DEN: neděle 2. 9. 2018 14:00 hod.

Pozvánka na Sportovní den v Litobratřicích 2. 9. 2018

Litobratřické Berušky a TJ Sokol Litobratřice

srdečně zvou malé i velké na

SPORTOVNÍ DEN

v neděli 2. září 2018 od 14:00 hodin v kulturním domě.

Pro nepřízeň počasí se akce přesouvá do kulturního domu!

Těšíme se na Vás!

Akce se koná za podpory OÚ Litobratřice.

Pozvánka na Sportovní den v Litobratřicích 2. 9. 2018
DUBEN 2018

PÁLENÍ ČARODĚJNIC: sobota 28. 4. 2018 od 18:00 hod.

Litobratřické berušky, z. s.

Vás a vaše ratolesti srdečně zve na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

v sobotu 28. dubna 2018 od 18:00 hod. před kulturním domem.

Špekáčky pro děti zajištěny.
Na děti v maskách čeká sladká odměna.

Těšíme se na Vás!

Akce se koná za podpory OÚ Litobratřice.


Pozvánka na Pálení čarodějnic v Litobratřicích 28. 4. 2018
LITOBRATŘICKÉ KROJOVANÉ HODY: pátek 20. 4. – neděle 22. 4. 2018

Pozvánka na Krojované hody Litobratřice 2018 – pátek 20. 4. – neděle 22. 4. 2018

Krojované hody Litobratřice 2018 – pátek 20. 4. – neděle 22. 4. 2018    Krojované hody Litobratřice 2018 – pátek 20. 4. – neděle 22. 4. 2018


Litobratřické berušky z. s.

Vás srdečně zvou na

TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY,

které se uskuteční v pátek 20. 4. až neděli 22. 4. 2018 v Litobratřicích.

Program:

Pátek 20. 4. 2018:
• 16:00 hod. – Stavění máje.
• Večerní posezení pod májou.

Sobota 21. 4. 2018:
• 11:00 hod. – Hodový průvod vesnicí.
• 16:00 hod. – Vystoupení krojované chasy pod májou.
• 20:00 hod. – Večení hodová zábava v místním kulturním domě – vstupné 100,- Kč.
Celý den i večer bude doprovázet dechová kapela SKALÁCI.
Předtančení, občerstvení, hra o ceny.

Neděle 22. 4. 2018:
• 10:30 hod. – Poutní mše svatá v kostele sv. Jiří.

Akce se koná za podpory OÚ Litobratřice.


Krojované hody Litobratřice 2018 – pátek 20. 4. – neděle 22. 4. 2018    Krojované hody Litobratřice 2018 – pátek 20. 4. – neděle 22. 4. 2018


Pozvánka na Krojované hody Litobratřice 2018 – pátek 20. 4. – neděle 22. 4. 2018


V neděli 22. 4. 2018 slaví litobratřická farnost svoje patrocinium – slavnost svého patrona a nebeského ochránce – sv. Jiří. Poutní mše svatá bude v Litobratřicích v 10:30 hod.ÚNOR 2018

TRADIČNÍ FAŠANKY: sobota 10. 2. 2018 15:00 a 20:00 hod.

Litobratřické berušky, z. s.

Vás všechny srdečně zvou na

TRADIČNÍ FAŠANKY

v sobotu 10. února 2018 do místního kulturního domu.

Odpolední karneval pro děti od 15:00 hod.
Hry, soutěže a pro děti v maskách odměna.

Večerní zábava pro dospělé od 20:00 hod.

K tanci a poslechu hraje Georgi.
Vstupné 70,- Kč, masky zdarma.
Občerstvení zajištěno.

Akce se koná za podpory OÚ Litobratřice.

Pozvánka na tradiční Fašanky v Litobratřicích 10. 2. 2018
LEDEN 2018

SPOLEČENSKÝ PLES: sobota 20. 1. 2018 od 20:00 hod.

Litobratřické berušky Vás všechny srdečně zvou na

SPOLEČENSKÝ PLES

v sobotu 20. ledna 2018 od 20:00 hod. v Kulturním domě v Litobratřicích.

K tanci a poslechu Vám bude hrát ŠuriBand.

Vstupné: 100,- Kč.

Hra o ceny.

Občerstvení zajištěno.

Pro zachování tradice vstup pouze ve společenském oblečení.

Těšíme se na Vás!

Pozvánka na Společenský ples v Litobratřicích – sobota 20. 1. 2018
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018: sobota 13. 1. 2018

Tříkrálová sbírka 2018  – logo


V sobotu 13. 1. 2018 proběhl v naší obci již 18. ročník Tříkrálové sbírky, při kterém bylo vybráno 9.696,- Kč.
Výtěžek sbírky pro Oblastní charitu Znojmo letos činil celkem rekordních 2 252 594,- Kč, o 236 276,- Kč více proti loňskému roku. Celkem se vybíralo do 503 ks pokladiček a sbírky se zúčastnilo více jak 1 500 koledníků.

Všem dárcům za jejich štědrost vůči lidem v nouzi jménem Oblastní charity Znojmo děkuje vedoucí skupinky koledníků
v Litobratřicích Veronika Hušková.


Tříkrálová sbírka Litobratřice 2018 - Tři králové

Váš finanční dar do Tříkrálové sbírky 2018 pomůže a podpoří činnost těchto charitních služeb (Charita Znojmo):

• Rodinný sociální asistent - pomoc a podpora dětem v chudých rodinách prostřednictvím terénní sociální práce a úhrada školních obědů chudým dětem ze sociálně slabých rodin.
• Pomoc a podpora osobám s těžkým zdravotním postižením prostřednictvím terénní služby Osobní asistence.
• Pomoc obětem mimořádných a krizových události prostřednictvím služby Krizového dobrovolného týmu - dokrytí provozních a mzdových nákladů.
• Domov pro matky a otce v tísni - pomoc matkám a otcům s dětmi, těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím pobytové služby - dokrytí provozních nákladů.
• Domácí hospicová péče - osobní mzdové náklady pracovníků v přímé péči, kteří pomáhají lidem s nevyléčitelným onemocněním v jejich domácím prostředí, pohotovostní režim 24 hod./denně.
• Zajištění svozové služby pro uživatele Denního stacionáře sv. Damiána se sníženou pohyblivostí.
• A další.

Výsledky sbírek v naší farnosti:
• Rok 2018: 9.696,- Kč
• Rok 2017: 11.638,- Kč
• Rok 2016: 11.214,- Kč
• Rok 2015: 10.700,- Kč
• Rok 2014: 9.254,- Kč
• Rok 2013: 10.745,- Kč
• Rok 2012: 10.758,- Kč
• Rok 2011: 12.190,- Kč
• Rok 2010: 14.930,- Kč
• Rok 2009: 22.635,- Kč
• Rok 2008: 17.360,50 Kč
• Rok 2007: 9.892,- Kč + 5 EURO
• Rok 2006: 6.289,- Kč
• Rok 2005: 7.306,- Kč
• Rok 2004: 4.542,50 Kč

Kompletní výsledky za Charitu Znojmo za rok 2018 (Formát souboru: PDF, velikost souboru: 764 kB)

Podrobné informace o Tříkrálové sbírce najdete na webech Oblastní charity Znojmo a www.trikralovasbirka.cz.


Copyright © 2006 – 2018 LITOBRATŘICE-NET. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 29.11.2018 20:00