Litobratřice

Akce a novinky v Litobratřicích


Rok 2009LISTOPAD 2009

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ REKONSTRUKCE KOSTELA SV. JIŘÍ V LITOBRATŘICÍCH: neděle 15. 11. 2009 10:00 hod.

Tímto Vás srdečně zveme na slavnostní ukončení rekonstrukce kostela sv. Jiří v Litobratřicích, které se koná
v neděli 15. 11. 2009.

Program slavnosti:

10:00 Mše svatá v nově opraveném kostele sv. Jiří
11:00 Žehnání soch a pamětní desky u kostela
12:00 Pohoštění v kulturním domě

Těšíme se na Vaši účast...
                                              farníci z LitobratřicEINLADUNG ZU DER FEIERLICHEN BEENDIGUNG ALLER DER RENOVIERUNGS- UND REKONSTRUKTIONSARBEITEN DER ST. GEORGSKIRCHE IN LEIPERTITZ: Sonntag 15. 11. 2009 10:00 Uhr.

Hiermit laden wir Sie zur feierlichen Beendigung aller der Renovierungs- und Rekonstruktionsarbeiten
der St. Georgskirche
ein, die in Litobratřice / Leipertitz am Sonntag 15. 11. 2009 stattfindet.

Programm:

10:00 Heilige Messe
11:00 Segnung der Statuen und der Gedenktafel
12:00 Bewirtung im Kulturhaus

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme...
                                                          die Pfarrgemeinde aus Litobratřice


      
ČERVEN 2009

VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ LITOBRATŘICE-NET: sobota 13. 6. 2009 od 18:00 hod.

V sobotu 13. 6. 2009 od 18:00 hod. proběhne ve sklepě u Pavlovičů již III. Valná hromada neziskového občanského sdružení LITOBRATŘICE-NET.

Program Valné hromady:
1) Zahájení Valné hromady – usnášeníschopnost.
2) Schválení programu VH.
3) Volba zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu VH.
4) Seznámení s hospodařením sdružení za rok 2008.
5) Schválení výroční zprávy sdružení, rozpočtu a roční závěrky hospodaření 2008.
6) Schválení záměrů sdružení pro rok 2009.
7) Různé – diskuse.
8) Závěr – ukončení Valné hromady.

Na Valné hromadě zrekapitulujeme uplynulý rok a dohodneme se na dalším rozvoji našeho sdružení v příštím roce.

Připravte si prosím náměty na zlepšení činnosti sdružení, Valná hromada je to nejlepší místo, kde o nich můžeme diskutovat a rozhodovat o opatřeních.

Každý zúčastněný člen Valné hromady obdrží pěkný dárek.

Těšíme se na setkání...

Josef Pavlovič, Martin MichalKVĚTEN 2009

SÁZENÍ STROMŮ POROZUMĚNÍ: sobota 2. 5. 2009

Vážení spoluobčané,

srdečně Vás zveme v sobotu 2. května 2009 k účasti na akci, při které budou u kostela sv. Jiří v Litobratřicích zasazeny dva stromy přátelství – lípa a dub.

Tyto stromy by měly být „mostem porozumění“ mezi nynějšími českými a bývalými německými obyvateli naší obce, symbolem dobrých sousedských vztahů.

Je připraven tento program:
• Mše svatá v němčině v 9:00 hodin v kostele sv. Jiří.
• Zasazení dvou stromů přátelství (lípy a dubu) vedle kostela v 10:00 hod. (po skončení mše sv.).
• Společný průvod od kostela na hřbitov a uctění památky zemřelých obyvatel v 11:30 hod.
• Prohlídka obce (odpoledne).
• Společné posezení a diskuze v kulturním domě od 17:30 hod.
• Promítání dokumentu o rekonstrukci věže kostela sv. Jiří (Filmový klub Litobratřice).

Budeme se těšit na Vaši hojnou účast na této akci...

Členové farní rady litobratřické farnostiDUBEN 2009

LITOBRATŘICKÉ KROJOVANÉ HODY: sobota 25. 4. - neděle 26. 4. 2009

TJ Sokol Litobratřice Vás srdečně zve v sobotu 25. 4. 2009 na tradiční litobratřické Krojované hody. Začátek ve 20:00 hod. v místním kulturním domě. K tanci a poslechu zahraje dechová kapela SKALÁCI.

V neděli 26. 4. 2009 slaví litobratřická farnost svoje patrocinium - slavnost svého patrona a nebeského ochránce - sv. Jiří. Poutní mše svatá bude v Litobratřicích v 10:00 hod.ÚNOR 2009

MASOPUSTNÍ FAŠANKOVÁ ZÁBAVA: sobota 14. 2. 2009 20:00 hod.

TJ Sokol Litobratřice Vás srdečně zve v sobotu 14. 2. 2009 na tradiční Masopustní fašankovou zábavu.
Začátek je ve 20:00 hod. v Kulturním domě v Litobratřicích. K tanci a poslechu zahraje kapela ARTEX DUO.
Vstupné 75,- Kč. Maskám vstup zdarma.

Masopustní průvod v maskách bude v Litobratřicích zahájen ve 12:00 hod. od Kulturního domu.


LEDEN 2009

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009: sobota 10. 1. 2009

Dne 10.1.2009 od 13:00 do 19:00 hod. proběhl v naší obci již 9. ročník Tříkrálové sbírky, při kterém bylo vybráno 22.635,- Kč. Bylo to nejvíce ze všech obcí znojemského okresu, kde chodila jen jedna skupinka koledníků. Pokladnička obsahovala všechny druhy bankovek, které existují.

Výtěžek sbírky pro Oblastní charitu Znojmo letos činil celkem rekordních 1.356.833,50 Kč. Do ulic vyrazilo celkem 320 skupinek koledníků.

Všem dárcům za jejich štědrost vůči lidem v nouzi jménem Oblastní charity Znojmo velice děkuje Lenka Michalová.


Oblastní charita Znojmo si vytyčila pro letošní rok tyto záměry pro použití vybraných peněz:
• Dokrytí provozních nákladů Domova pro matky v tísni a Magdaly.
• Nákup pomůcek pro klienty denního stacionáře sv. Damiána.
• Krizový dobrovolný tým – nákup materiálu, dokrytí nákladů.
• Nákup materiálu a provoz Chráněné dílny sv. Kláry.
• Příspěvek na nákup automobilu pro Charitní ošetřovatelskou službu.
• Příspěvek na dokrytí provozních nákladů charitních zařízení.

Výsledky sbírek v naší farnosti:
• Rok 2004: 4.542,50 Kč
• Rok 2005: 7.306,- Kč
• Rok 2006: 6.289,- Kč
• Rok 2007: 9.892,- Kč + 5 EURO
• Rok 2008: 17.360,50 Kč
• Rok 2009: 22.635,- Kč

Kompletní výsledky za Charitu Znojmo za rok 2009 naleznete zde:

Copyright © 2006 – 2017 LITOBRATŘICE-NET. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 21.1.2011 20:00