Litobratřice

Spolky a sdružení v Litobratřicích


Klub vojenské historie LitobratřiceKlub vojenské historie Litobratřice byl založen v roce 2004 několika členy jednoho rodinného klanu, pocházejícího ze stejnojmenné obce. Postupně se přidalo ještě několik stejně zapálených osob z blízkého i širšího okolí, které spojuje zájem o historii a zejména o historii II. světové války. V současné době má klub 7 aktivních členů. Snažíme se mapovat různé historické události, převážně z krajů Břeclavska, Mikulovska a Znojemska.

Zaměřujeme se také na mapování průběhu osvobozovacích bojů a s nimi spojených událostí v dubnu a květnu 1945, ve výše zmíněných krajích. Shromažďujeme informace, dokumenty, artefakty a vzpomínky očitých svědků týkající se závěru války.

Průzkum a mapování v terénu provádíme i za pomoci detektorů kovů. Hledání pro nás není jenom koníčkem, ale také příležitostí odreagovat se od každodenního shonu a starostí pobytem v přírodě a setkáním s kamarády. Poznatky a nálezy z našich výprav budeme zveřejňovat a taktéž se je budeme snažit porovnávat s výpověďmi pamětníků a s dosud publikovanou literaturou a články zabývajícími se danou problematikou.

Celkový obrázek budeme doplňovat zápisy a fotografiemi z kronik našich a také okolních obcí, které pojednávají i o osvobozovacích bojích. Taktéž budou zveřejňovány historické pohlednice a fotografie, které dokumentují jak vypadal a jak se žilo v našem kdysi tak bohatém kraji.

Kromě tématiky II. sv. války Vás budeme seznamovat i s poznatky, které s tímto obdobím nesouvisí, ale které považujeme za zajímavé.

Několik členů našeho klubu jsou veterány různých zahraničních misí Armády České republiky. Protože jsme zjistili, že tyto události zajímá víc lidí než jsme tušili, chceme se o fotografie z misí na našich stránkách s Vámi podělit, vždyť už se pomalu stávají také historií. Budeme vkládat fotografie i od našich přátel, kteří v misích také sloužili a poskytli nám fotografie k uveřejnění.

Klub vojenské historie Litobratřice je nepolitické obcanské sdružení, které se nehlásí k žádnému extrémistickému hnutí a jejíž členy spojuje zájem o vojenskou tématiku.

Www stránky Klubu vojenské historie Litobratřice najdete zde: www.kvh.estranky.cz
Copyright © 2006 – 2017 LITOBRATŘICE-NET. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 1.1.2013 18:00