Litobratřice

Památky v Litobratřicích


ŠkolaŠkola byla v Litobratřicích postavena v letech 1884–1885.


Škola v Litobratřicích postavená v letech 1884–1885


Historie školy a školního vyučování v Litobratřicích:

1674 – pravděpodobné zavedení jednotřídky pány Moravsko-krumlovskými, knížetem Hartmannem lichtenštejnským (zavedení povinné školní docházky v Rakousku-Uhersku Marií Terezií teprve kolem roku 1749). První vyučování proběhlo v domě č. 134.

1818 – Zřídil statkář Karl Fürst lichtenštejnský novou školní budovu (jednotřídku). Vyhořela 18.7.1864 a byla následně znovu vystavena. Tato školní budova byla pozdější obecní hostinec.

1869 – Byla školní budova zvětšena o druhou třídu, tato přístavba byla později hostinský sál.

1884/85 – Zřízení nové školní budovy (viz vrchní obrázek). Škola měla 4 třídy, 1 sborovnu a konferenční místnost a byty pro 2 učitele.

Do roku 1921 stál před školou Mariánský sloup. Se zřízením válečného pomníku byl přemístěn ke kostelu, vedle vchodu na kostelní věž.
Pohlednice přibližně z roku 1900.
Nově 4 sklepy u rybníka a Mariánský sloup před školou.
Pohlednice přibližně rok 1910.
Pohlednice přibližně rok 1922.
Vlevo nahoře škola, před ní nově postavený válečný pomník (1921), vlevo dole obchod se smíšeným zbožím, vpravo socha sv. Nepomuka, silnice ještě není zřízena.
Škola – foto přibližně z roku 1920.
Škola – foto přibližně z roku 1930.


V roce 2014 prošla budova školy rozsáhlou rekonstrukcí, byly vyměněny dveře a okna, budova byla zateplena:

Škola v Litobratřicích    Škola v Litobratřicích

Škola v Litobratřicích    Škola v Litobratřicích

Škola v Litobratřicích    Škola v Litobratřicích

Škola v Litobratřicích    Škola v Litobratřicích


V současné době se plánuje s využitím rekonstruované budovy bývalé školy jako víceúčelové budovy pro Obecní úřad, knihovnu, tělocvičnu, školící a společenské prostory.


Copyright © 2006 – 2017 LITOBRATŘICE-NET. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 8.4.2016 23:00