Litobratřice

Památky v Litobratřicích


Kostel sv. Jiří v LitobratřicíchHistorie kostela


Kostel sv. Jiří stojí na vyvýšině ve východní části obce. Byl vystavěn roku 1790 na místě zbořeného chrámu, z něj zůstala jen věž z konce 15. nebo z 1. poloviny 16. století. Kostel v Litobratřicích se připomíná již při první zmínce roku 1278. V polovině 15. století jsou Litobratřice zmiňovány jako vesnici patřící benediktinskému kláštěru ve Vilémově u Čáslavi.

Kostel je architektonicky nenáročná jednolodní podélná stavba. K severní zdi kněžiště se přimyká hranolová věž se sakristií ve valeně zaklenutém podvěží. Přístup do sakristie z kněžiště uzavírají jednokřídlé dveře pravděpodobně z 16. století, pobité železnými pláty zpevněnými roštem železných plátů úhlopříčně vedenými. Vybavení kostela je novodobé.


O patronu kostela sv. Jiřím


Sv. Jiří je tradiční patron litobratřického kostela
Georgius (z řečtiny, česky zemědělec) do češtiny přejatý jako Jiří, je pololegendární světec, původem ze šlechtického rodu z anatolské Kappadokie, snad z Cesareje. Vyobrazuje se s oštěpem (často na koni) v boji proti líté sani, která ztělesňuje ďábla. Toto znázornění (vzniklé z životopisu světce, jenž líčí jeho zápas s pokušeními) bylo ve středověku velmi doslovně převzato (typické pro legendární literaturu – to, co se obrazně popisovalo jako podobenství o duchoním životě, bylo později bráno jako skutečnost).

Co víme o životě sv. Jiří?
Po smrti otce, umučeného pohany, odešel sv. Jiří se svou matkou z Kappadokie do její vlasti – Palestiny. Žil ve městě Lydda (dnes Lod), které leží mezi Tel Avivem a Jeruzalémem. Vstoupil do římské armády a dosáhl hodnoti plukovníka. Vynikal statečností a fyzickou zdatností. Proto se také otevřeně přiznal ke své víře jako křesťan před císařem Diokleciánem. Ten ho rozkázal nejen popravit, ale předtím také ještě mučit. Mělo se tak stát 23. dubna 303. Protože ve stejný den, na Velký pátek roku 997, byl umučen sv. Vojtěch, slaví se v naší zemi v tento den jeho svátek, a sv. Jiří má svátek 24. dubna, jinde v Evropě však právě o den dříve.

Proč byl kostel v Litobratřicích zasvěcen právě svatému Jiří?
Je možné, že je to doklad vztahu benediktinských mnichů k Litobratřicím. Jejich nejstarší kostel na Pražském hradě byl zasvěcen právě sv. Jiří.

Sv. Jiří byl vždy jedním z nejoblíbenějších světců. Je uctíván jako patron Anglie a také jako patron skautů a skautského hnutí.


Oprava kostela


V roce 2008 byla zahájena celková oprava kostela svatého Jiří, která probíhala pod vedením technického administrátora znojemského děkanství Bc. Pavla Vlka ve spolupráci s ekonomickou radou farnosti Litobratřice. Vzhledem k velkému rozsahu opravy byly práce rozděleny do dvou etap.

V první etapě, která proběhla v roce 2008, byla provedena oprava střechy nad chrámovou lodí, oprava věže kostela a oprava fasády nadokapní části věže.

Při opravě střechy kostela byla vyměněna střešní krytina, vyměněny poškozené části dřevěné konstrukce, vyměněny okapy a svody dešťové vody. Byl pozlacen kříž umístěný na střeše nad vchodem do chrámu.

Oprava věže byla provedena tak, že špička věže byla snesena dne 24. října 2008 jeřábem na zem. Po sundání makovice byl v této nalezen měděný tubus s historickými dokumenty a mincemi. Byly vyměněny poškozené trámy a bednění, věž byla opatřena novým pozinkovaným plechem natřeným červenohnědou barvou. Makovice věže a kříž byly pozlaceny a umístěny zpět na špičku věže. Při opravě makovice, která měla spoustu děr po kulkách ještě z války, byl nalezen inzerát klempířského mistra Leopolda Brunnera z Nicolsburgu (Mikulova) z roku 1878 s jednou stranou výtisku novin. Poškozené dřevěné části věže, které tvoří základ věže a nebyly sneseny dolů, byly taktéž vyměněny. Kříže na věžní konstrukci a nad vchodem do chrámu byly dne 21. listopadu 2008 požehnány děkanem P. Jindřichem Bartošem ze Znojma. Poté byla střešní konstrukce věže vyzdvižena zpět na původní místo. Do makovice věže byla vložena schránka obsahující původní nalezený materiál a reálie ze současné doby.

Při opravě fasády věže byly odstraněny zvětralé omítky a nahrazeny novými, celá věž byla opatřena fajnovým štukem. Nátěr věže byl proveden žluto-bílou kombinací. Staré rezavé ciferníky věžních hodin a shnilé rafiky byly nahrazeny novými replikami. Byly provedeny nátěry dřevěných výplní otvorů na věži.

Ve druhé etapě v následujícím roce 2009 bylo provedeno odvlhčení obvodového zdiva kostela a svedení dešťové vody do dešťové kanalizace. Byla opravena fasáda, výplně stavebních otvorů a schody.

Slavnostní ukončení rekonstrukce kostela sv. Jiří v Litobratřicích proběhlo v neděli 15. 11. 2009 za účasti místních obyvatel a rodáků, žijících v Německu a Rakousku. Od 10:00 hod. sloužil p. Petr Bartoněk mši svatou v nově opraveném kostele a po ní požehnal zrenovované sochy a pamětní desku u kostela. Ná závěr bylo pohoštění v místním kulturním domě. Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve Fotogalerii.
Copyright © 2006 – 2017 LITOBRATŘICE-NET. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 21.1.2011 20:00