Litobratřice
                                                                                                                                                                  

Videogalerie z Litobratřic


Rok 2010Vánoce v Litobratřicích – sobota 25.12.2010
Vánoce 2010 v Litobratřicích. Slavnost Narození Páně v kostele sv. Jiří, vánoční výzdoba kostela, betlém.

Koncert instrumentálně–vokální hudby od středověku po baroko SoliDeo – sobota 14.8.2010
V sobotu 14.8.2010 od 18:00 hod. se v kostele sv. Jiří v Litobratřicích uskutečnil koncert instrumentálně–vokální hudby od středověku po baroko na histrorické hudební nástroje souboru SoliDeo.

Poutní mše svatá – neděle 25.4.2010
Slavnost patrona a nebeského ochránce sv. Jiří v kostele v Litobratřicích.Krojované hody Litobratřice – sobota 24.4.2010
Tradiční krojované hody v Litobratřicích.

Tříkrálová sbírka 2010 – sobota 2.1.2010
Dne 2.1.2010 od 13:00 do 19:00 hod. proběhl v naší obci již 10. ročník Tříkrálové sbírky, při kterém bylo vybráno 14.930,- Kč. Všem dárcům za jejich štědrost vůči lidem v nouzi jménem Oblastní charity Znojmo velice děkuje Lenka Michalová. V neděli 3.1.2010 v 10:30 hod. požehnal koledníkům Otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle při mši sv. v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově v Brně.

Copyright © 2006 – 2017 LITOBRATŘICE-NET. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 17.6.2013 20:00