Litobratřice
                                                                                                                                                                 Česky  Deutsch

Fotogalerie z Litobratřic


Rok 2011Rozsvícení vánočního stromu v Litobratřicích – sobota 26.11.2011
V sobotu 26. listopadu 2011 od 17:00 hod. se na návsi v Litobratřicích konal 2. ročník slavnostního rozsvícení vánočního stromu. Starosta obce Milan Kadlečík přednesl vánoční proslov, po kterém následovalo rozsvícení vánočního stromu. Děti z mateřské školky a základní školy nám u rozsvíceného stromu přednesly básničky a zazpívaly vánoční písničky. Ochotnické divadlo Litobratřice předvedlo představení Mrazík, při kterém se všichni velmi pobavili. Na závěr rozdal Mikuláš dětem pěkné dárky. Na zahřátí bylo připraveno svařené víno a čaj.

Setkání rodáků v Litobratřicích – sobota 4.6.2011
V sobotu 4.6.2011 proběhlo v Litobratřicích setkání rodáků, nyní žijících v Německu a Rakousku. Mše svatá v kostele sv. Jiří, pohoštění v kulturním domě.

Noc kostelů v Litobratřicích – pátek 27.5.2011
Letos se do Noci kostelů, která proběhla v pátek 27.5.2011, poprvé zapojil i kostel sv. Jiří v Litobratřicích.

Krojované hody Litobratřice – Velikonoční neděle 24.4.2011
Tradiční krojované hody v Litobratřicích. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v kostele sv. Jiří v Litobratřicích v neděli 24.4.2011.

Gulášfest – sobota 26.3.2011
V sobotu 26.3.2011 se v Litobratřicích uskutečnil nultý ročník Gulášfestu.

Masopust v Litobratřicích – sobota 19.2.2011
V sobotu 19.2.2011 byl v Litobratřicích Masopustní průvod obcí, odpoledne Karneval pro děti a večer Fašanková zábava v kulturním domě.

Tříkrálová sbírka 2011 – sobota 8.1.2011
Dne 8.1.2011 proběhl v naší obci již 11. ročník Tříkrálové sbírky, při kterém bylo vybráno 12.190,- Kč. Všem dárcům za jejich štědrost vůči lidem v nouzi jménem Oblastní charity Znojmo děkuje Jana Roláková.

Copyright © 2006 – 2017 LITOBRATŘICE-NET. Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno: 4.12.2011 11:00