Velikonoční neděle - 23.3.2008
<předchozí   |  3 / 28  |   následující> zpět
Velikonoční neděle - 23.3.2008
Popis:

Svatý týden a velikonoční triduum - vrchol církevního roku:

Květná neděle - připomínka slavného vjezdu Ježíše do Jeruzaléma. Při mši se světí kočičky.

Zelený čtvrtek - připomínka poslední večeře Páně. Den ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství. Zvony odlétají do Říma, při mši nehrají varhany.

Velký pátek - den ukřižování Ježíše Krista. Den přísného postu od masa a újmy v jídle.

Bílá sobota - Kristus leží v hrobě. V tento den se neslaví mše svatá.

Velikonoční vigilie - oslava svaté noci, kdy Pán vstal z mrtvých. Světí se oheň, od kterého se zapálí Paškál (velikonoční svíce). Obnovuje se křestní slib, znovu se rozezní zvony i varhany.

Velikonoční neděle - den Ježíšova zmrtvýchvstání, největší křesťanský svátek. Světí se pokrmy.

Copyright © 2006 - 2008 LITOBRATŘICE-NET.
Vytvořil Martin Michal. Všechna práva vyhrazena.